LOKALNE INICJATYWY NA OGÓLNOKRAJOWY KRYZYS

Czy jest jakieś skuteczne lekarstwo na wszechobecny kryzysu, który dotknął w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak całe terytorium Polski? Jak się okazuje takie panaceum jest- to inicjatywa lokalnych przedsiębiorców zakładająca wykorzystanie potencjału nawet najsłabszych regionów przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii i myśli proekologicznej.

Image module

CYKL ARTYKUŁÓW O PRZEDSIĘBIORCACH ZIEMI LUBUSKIEJ. CZEŚĆ PIERWSZA: DARIUSZ MACIŃSKI

Nie da się ukryć, że w Polsce to właśnie prywatny sektor decyduje o poziomie rozwoju gospodarki. Małe czy średnie przedsiębiorstwa inwestując w swoje pomysły tworzą nowe miejsca pracy, aktywizują nieraz martwe lub uśpione dziedziny i co najważniejsze płacą podatki. Nie inaczej jest w województwie lubuskim, gdzie przedsiębiorców jest niemal 50 tysięcy i to właśnie oni, mimo że nie wszyscy są gazelami biznesu, decydują o rozwoju całego regionu. Korzystne położenie województwa wraz z rozwiniętą infrastrukturą drogową, ogromnymi połaciami lasów (ich powierzchni stale wzrasta), złoża surowców energetycznych (gaz ziemny, ropa naftowa i węgiel brunatny),atrakcjami turystycznymi (jeziora, bunkry)
i łagodny klimat, dają solidne podstawy do budowania własnego biznesu. W ostatnich latach jednak wielu z mniejszych przedsiębiorstw nie udało się sprostać kryzysowi jaki dotknął Polskę, tym bardziej należy podziwiać tych, którzy idąc z duchem postępu, potrafią stale się rozwijać.

LOKALNY BIZNES NA TRUDNYM GRUNCIE

Na rozwój województwa lubuskiego istotny wpływ mają przedsiębiorstwa działające w powiatach gorzowskim i międzyrzeckim. W tym drugim prężnie rozwijają się firmy założone przez Dariusza Macińskiego – lokalnego biznesmana. Dariusz Maciński urodził się w Skwierzynie i wcale nie zamierzał opuszczać swojego rodzinnego miasta, jak inni w tamtych czasach.W 2002 roku założył firmę BDM, której przedmiotem prowadzonej działalności są przede wszystkim usługi spedycyjne . W okresie, gdy w Skwierzynie upadały znacznie większe przedsiębiorstwa (branża meblowa), Dariusz Maciński powołał do życia spółki, które oparły się trudnym warunkom w regionie poprzez skuteczne wykorzystanie potencjału tkwiącego w różnych sektorach aktywności zawodowej. Przykładowo założona w 2004 roku KOMA Sp. z o.o. zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą, a powstała rok później BDM-Bis S.C. produkuje narzędzia budowlane i prowadzi jedną z najlepszych restauracji w regionie. W następnych latach powstały kolejne: WOODWASTE Sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest produkcja peletu, handel biomasą oraz
działające na podobnym gruncie : LOOTOR Sp. z o.o. , DM Celus Sp. zo.o. i STL Sp. z o.o. W 2012 roku zainicjował powstanie dwóch spółek: AGRIM sp. z o.o. (zarządzanie funduszami inwestycyjnymi) oraz GOOD PRODUCERS sp. z o.o. (grupa producentów rolnych nastawionych na sprzedaż ziarna zbóż
i nasion roślin oleistych). Tak liczne inicjatywy są dowodem, że nawet w najtrudniejszych czasach można zbudować i rozwijać interes dzięki otwartemu myśleniu, doświadczeniu, zdecydowaniu i konsekwencji.

MIEJSCOWY PRACODAWCA NA WAGĘ ZŁOTA

Bezrobocie w powiecie międzyrzeckim jest obecnie na bardzo wysokim poziomie, co jest charakterystyczne dla całego regionu. Aktualnie blisko 5000 mieszkańców powiatu nie ma stałego zatrudnienia. Dlatego bezcenne jest zarówno każde utrzymane jak i nowo utworzone miejsce pracy. Firmy, w których działa Dariusz Maciński zatrudniają około 200 osób . Jest także członkiem Lubuskiej Organizacji Pracodawców zrzeszających przedsiębiorców, którym zależy na wykorzystaniu potencjału województwa poprzez zatrudnienie jak najliczniejszej i najbardziej kompetentnej kadry pracowniczej.

POBUDKA DLA ROLNICTWA

Dominującymi sektorami w lubuskim regionie są : usługi, budownictwo i przemysł. Trudne warunki glebowe nie sprzyjają rozwojowi rolnictwa, którego znaczenie w regionie w przekroju kilku ostatnich lat systematycznie spadało. W 2006 roku Dariusz Maciński chcąc zmienić tę sytuację zakłada firmę Woodwaste sp. zo.o., której działalność jest nastawiona na proekologiczną produkcję biopaliw do energetyki zawodowej. Produkcja miała opierać się na surowcach dostarczonych od lokalnych rolników. Powstają fabryki do produkcji granulatu opałowego w Przytocznej i Słońsku. Udoskonalenie pierwotnego projektu i chęć dalszego rozwoju zaowocowało współpracą z około dwustu pięćdziesięcioma gospodarstwami rolnymi, dając im stałe coroczne dochody w postaci zapłaty za surowiec dostarczony do fabryk. Godnym podkreślenia jest również fakt, iż całość produkcji sprzedawana jest do grup energetycznych na terenie całej Polski przy wykorzystaniu blisko pięćdziesięciu firm transportowych. Zatem oprócz rolnictwa projekty Dariusza Macińskiego mają również wpływ na rozwój branży transportowej w regionie.

INNOWACYJNE WSPARCIE DLA EKOLOGII

W 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Oprócz płynących z tego korzyści kraj musiał wziąć na barki również szereg obowiązków, związanych między innymi z wdrożeniem dyrektyw dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Do tego celu miały posłużyć innowacyjne instalacje do uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych . Potencjał województwa lubuskiego jeśli chodzi o innowacyjność jest relatywnie niski. Jej rozwój nie znajduje oparcia przede wszystkim w lokalnej bazie badawczo-rozwojowej, której poziom w skali kraju jest mizerny. Dariusz Maciński poprzez inwestycję w Przytocznej i Słońsku, wychodząc naprzeciw wymaganiom Unii, postawił na wykorzystanie biomasy w czasach, gdy polska energetyka oparta głównie na węglu,dopiero planowała wdrażać rozwiązania obniżające emisyjność. Korzyści energetyczne wynikające z Biomasy to przede wszystkim jej niewyczerpalność, powtarzalność, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, tańsza energia, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Współpracując z firmą Satton sp. zo.o. Sp. K. ze Skwierzyny Dariusz Maciński uczestniczy aktywnie w projektach polegających na opracowania technologii do pozyskiwania energii z biomasy, jej suszenia oraz spalania. Dzięki wspólnemu wysiłkowi zaprojektowano i zbudowano nowoczesną linię technologiczną do produkcji peletu, suszarnie bębnowe
i taśmowe oraz kotły i wytwornice pary. Aktualnie jest członkiem założycielem „Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa”, które powstało m.in. w celu ochrony interesów polskich producentów
i dostawców biomasy, organizowania programów badawczo-rozwojowych, szkoleniowych i edukacyjnych w sektorze bioenergii.